REJESTRACJA

Szanowny Wnioskodawco,

Załóż profil Wnioskodawcy podając odpowiednio adres e-mail, imię i nazwisko. Odbierz pocztę e-mail w celu potwierdzenia poprawności założonego konta Wnioskodawcy (system automatycznie wygeneruje powiadomienie na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, postępuj dalej zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości).

W portalu mogą rejestrować się tylko i wyłącznie Wnioskodawcy zgłaszający projekty do Inicjatywy Lokalnej oraz Budżetu Obywatelskiego (konto w portalu Inicjatywy Lokalnej i Budżecie Obywatelskim są tożsame z uwagi na jeden system oraz mechanizm składania i weryfikacji wniosków - serwisy rozdzielone są tylko i wyłącznie innym adrsem internetowym - obowiązują terminy podane w harmonogramach indywidualnych dla obu procedur). Niedopuszczalne jest składanie projektów w imieniu innych osób. Imię i nazwisko oraz adres e-mail Wnioskodawcy podawane są na etapie rejestracji.

Rejestracja składa się z trzech etapów:

  1. Wypełnienie poniższego formularza.
  2. Odczytanie wiadomości e-mail (adres podany w formularzu) w którym znajduje się link aktywujący konto.
  3. Po dokonaniu aktywacji konta (kliknięcie w link) zostaniesz poproszony o podanie hasła do swojego konta.
 Rejestracja nowego konta
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plWpisz adres e-mail (małymi literami) który będzie identyfikatorem konta.
Uwaga: Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny pod którym znajduje się formularz za pomocą którego ustawia się hasło do swojego konta - to pole jest obowiązkowe.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówWpisz imię użytkownika - pole jest obowiązkowe.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówWpisz nazwisko użytkownika - pole jest obowiązkowe.
Wyrażenie zgody jest nieobowiązkowe ale konieczne do kontynuowania procesu rejestracji nowego konta.