LOGOWANIE - PANEL WNIOSKODAWCY

Załóż profil Wnioskodawcy podając odpowiednio adres e-mail, imię i nazwisko.
Odbierz pocztę e-mail w celu potwierdzenia poprawności założonego konta Wnioskodawcy (system automatycznie wygeneruje powiadomienie na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, postępuj dalej zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości).

W portalu mogą rejestrować się tylko i wyłącznie Wnioskodawcy.
Niedopuszczalne jest składanie projektów w imieniu innych osób.
Imię i nazwisko oraz adres e-mail Wnioskodawcy podawane są na etapie rejestracji.

Rejestracja składa się z trzech etapów:

  1. Wypełnienie poniższego formularza.
  2. Odczytanie wiadomości e-mail (adres podany w formularzu) w którym znajduje się link aktywujący konto.
  3. Po dokonaniu aktywacji konta (kliknięcie w link) zostaniesz poproszony o podanie hasła do swojego konta.
 Logowanie
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plWpisz nazwę konta użytkownika.
Twoje hasło jest za słabe, użyj małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specialnychWpisz hasło przypisane do podanego konta.