Informacje ogólne dla Wnioskodawcy

plik foto id: 1400010552

Kto może złożyć wniosek w ramach Inicjatywy Lokalnej?

Propozycje zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej może składać każdy pełnoletni mieszkaniec Opola. Wnioski można składać w trybie ciągłym od 01 stycznia do 15 września na dwa sposoby:

Jakie informacje należy przygotować, jeśli chce się zgłosić zadanie poprzez platformę internetową?

Dane kontaktowe niezbędne do założenia konta:

  1. imię i nazwisko
  2. adres zamieszkania
  3. PESEL
  4. numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail

UWAGA:
Pod podanymi numerem kontaktowym i adresem e-mail Wnioskodawca powinien być dostępny. Jest to ważne na etapie weryfikacji formalnej oraz merytorycznej, kiedy może okazać się, że skontaktowanie się z Wnioskodawcą jest konieczne do dokonania rzetelnej oceny złożonego wniosku.

Jak złożyć wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej?

Aby złożyć zadanie należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej (formularz on-line) za pośrednictwem platformy internetowej lub złożyć wniosek w wersji papierowej z wykorzystaniem pomocniczego formularza wniosku.

INFOLINIA: 77-44-61-568