Cennik miejski

wg stanu na lipiec 2019 r.

plik foto id: 1400010505

BEZPIECZEŃSTWO

ośmiogodzinny dwuosobowy patrol Straży Miejskiej ok. 346 zł
koszt paliwa w samochodach Straży Miejskiej na dobę 170 zł
- 10 samochodów
instalacja jednego punktu monitoringu miejskiego wraz z doprowadzeniem światłowodu, zasilania itp. 45.000 zł
utrzymanie jednego punktu monitoringu miejskiego ( miejsce np. na ścianie budynku i energia elektryczna) 50 zł. / 1 m-c