Cennik miejski

wg stanu na lipiec 2019 r.

plik foto id: 1400010510

INFRASTRUKTURA

remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 100 zł
budowa 1m² chodnika 220 zł
remont 1m² chodnika 28/40 zł
wymiana 1m² chodnika na kostkę brukową 250 zł
wykonanie trasy spacerowej 250 zł
budowa 1 miejsca parkingowego 300 zł/m2
remont 1 miejsca parkingowego 200 zł/m2
budowa progu zwalniającego wraz z niezbędnym oznakowaniem
+ projekt organizacji ruchu
9.840 zł
wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych
+ oznakowanie
9.840 zł
modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych 3.630 zł
wyznaczenie kontrapasu 1.720 zł/1 mb
instalacja ekranu akustycznego brak danych
montaż stacji roweru miejskiego brak danych
ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy przejściu dla pieszych 762.00 zł
odmalowanie pasów 738 zł
budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych 40.000 – 50.000 zł
montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych 50.000 zł
remont schodów 1 200 zł/m2
ustawienie 1 stojaka rowerowego 1.800 zł
ustawienie 1 stojaka rowerowego stalowego – ocynkowanego dziesięciostanowiskowego 5.000 zł
budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 200 zł
budowa zatoki dla autobusów miejskich brak danych
zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku od 4.231 zł
do 9.655 zł
zakup 1 tablicy z nazwą ulicy 220 zł
instalacja 1 tablicy informacyjnej 850 zł/m2
zakup + montaż znaku drogowego 750 zł
zakup + montaż lustra drogowego 2.460 zł
wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia 554 zł/mb