Cennik miejski

wg stanu na lipiec 2019 r.

plik foto id: 1400010506

ARCHITEKTURA SPORTOWA

wykonanie siłowni na świeżym powietrzu (kpl. 5 urządzeń) ok. 40.000 – 60.000 zł wraz
z dokumentacją projektową
budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową min. 350 zł za 1 m2
trawiastą
z nawodnieniem
min. 130 zł za 1 m2
Dokumentacja projektowa cena zależy od wielkości obiektu ok. 10.000 – 20.000 zł
budowa boiska do gry w piłkę nożną koszty budowy boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji
dla konkretnego projektu
oświetlenie boiska (1 maszt oświetleniowy) koszty oświetlenia boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji
dla konkretnego projektu
piłkochwyty (wys. 4m) ok. 1 000 zł za 1 mb
ogrodzenie panelowe boiska (1 m²) ok. 400 za mb
budowa skateparku o powierzchni ok. 180 m2 dokumentacja projektowa
- cena zależy od wielkości obiektu
ok. 7 000 -15 000 zł skatepark
- cena zależy od wybranego wyposażenia min. 130.000 zł
wymiana nawierzchni bitumicznej boiska
na nawierzchnię poliuretanową
180 zł – 520 zł/m2
budowa bieżni 180.000 – 260.000 zł
plac street workout mały (bez ławek, z nawierzchnią żwirowo/piaskową; pow. ok. 50 m² ok. 40.000 zł
średni (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/trawiastą; pow. ok. 150m² ok. 100.000 zł
duży (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/piaskową/trawiastą; pow. ok. 500 m² ok. 150.000 zł